Inspectie onderzoek en advies

Opsporen van leidingen
Als er geen tekening van de riolering is, kan het verhelpen van een verstopping lastig worden. Gelukkig kunnen we met het traceersysteem ‘NaviTrack’ het verloop van de riolering traceren:

• NaviTrack is een professioneel systeem voor het snel en eenvoudig opsporen van ondergrondse
leidingen en putten.
• Uw voordeel: we voorkomen onnodig graven. Dat scheelt tijd en een hoop ergernis.
• Op het beeldscherm vertellen de gegevens over diepte, richting en afstand ons nauwkeurig de
plaatsbepaling.
• In combinatie met een rioolcamera met zender kunnen we zelfs ondergrondse aansluitingen
traceren.

Rioolinspectie
Soms krijgen we bij het ontstoppen of reinigen het vermoeden dat er iets niet goed is met het riool. Om meer schade te voorkomen, kunnen we met een kleine draagbare camera het riool in:
• Met deze techniek kunnen we problemen zoals wortelingroei of kapotte leidingen snel opsporen.
• Uw voordeel: minimaal zoek en graafwerk.
• Leidingen vanaf Ø 75 mm kunnen met dit camerasysteem geïnspecteerd worden.

Meer weten?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 085-0222662 of info@we-com.nl.